For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
MSc programmes

Toelichting vakomschrijvingen Proof of Qualification

Mastertracks Gezondheidszorgpsychologie

Voeg van elk vak dat je hebt opgegeven in je 'Proof of Qualification' de officiële cursusbeschrijving uit de studiegids van je opleiding toe. (Het is dus niet de bedoeling dat je zelf opschrijft waar het vak over ging; we hebben de officiële cursusbeschrijving nodig. Check of de gebruikte literatuur vermeld wordt. Zo niet, voeg deze dan toe (titel van het boek, naam auteur, eventueel een scan van de inhoudsopgave).

Let op: de selectiecommissie beschikt alleen over de informatie die jij verstrekt. Hoe duidelijker de informatie is die je geeft, hoe beter zij kunnen beoordelen of je voldoet.

Merge alle informatie in 1 pdf bestand met de naam “basisvereisten”.

 • Basisvereiste: Basiskennis Psychologie

  Basiskennis op de volgende terreinen van Psychologie: Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie en Biologische Psychologie (elk ≥4 ec op niveau 1)

  Bachelor Psychologie behaald aan een Nederlandse universiteit?
  Studenten die aan een Nederlandse universiteit een bachelor Psychologie hebben gehaald, voldoen automatisch aan deze basisvereiste (Basiskennis Psychologie). In dat geval kun je in de tabel aangeven dat je voor 31 augustus een universitair bachelor Psychologie zult halen of al hebt behaald aan een Nederlandse universiteit. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.
  Let op: dit geldt alleen voor bachelor diploma’s Psychologie behaald aan een Nederlandse universiteit.

 • Basisvereiste: Methodologie en Statistiek

  Op het gebied van Methodologie en Statistiek is de basiseis ≥ 24 ec aan vakken over methodologie en statistiek op het gebied van Psychologie of een andere sociale wetenschap. Aangezien onze master programma’s gericht zijn op kwantitatief onderzoek (i.t.t. kwalitatief onderzoek) eist de selectiecommissie dat  minstens 21 van de vereiste 24 ec over kwantitatief onderzoek gaat. Door aan deze eis te voldoen weet je dat je over de statistische en methodologische kennis en vaardigheden beschikt die je nodig zult hebben in de master.

  Wat betreft methodologie kijkt de selectiecommissie naar informatie waaruit blijkt dat je kennis en vaardigheden hebt over de volgende onderwerpen: observationeel versus experimenteel onderzoek, (quasi-)experimentele designs, randomiseren, steekproeftrekken, confounds, bias, testconstructie, meetfouten, betrouwbaarheid en validiteit. Ook verwachten we dat je kunt uitleggen welke conclusies te trekken zijn uit verschillende onderzoeksdesigns  (en welke niet) en de validiteit / betrouwbaarheid van psychologische meetinstrumenten kunt analyseren.

  Wat betreft statistiek kijkt de selectiecommissie naar informatie waaruit blijkt dat je kennis en vaardigheden hebt op het gebied van de volgende onderwerpen:  beschrijvende statistiek, kansberekening, random variabelen, populaties versus steekproeven, steekproefverdelingen, inferentiële statistiek, betrouwbaarheidsintervallen, hypothese toetsing (t-tests, ANOVA – factorial/mixed, ANCOVA, MANOVA, correlatie, regressie, etc.), univariate en bivariate verdelingen,  moderator/mediator analysis, factoranalyse (PCA), non-parametrische toetsen, etc.  

  Het boek "Discovering statistics using SPSS" (4th edition) van Andy Field geeft een goed beeld van de kennis en vaardigheden die we van je verwachten.

  Bachelor Psychologie behaald aan een Nederlandse universiteit?
  Studenten die aan een Nederlandse universiteit een bachelor Psychologie hebben gehaald, voldoen automatisch aan deze basisvereiste (Methoden en Statistiek). In dat geval kun je in de tabel aangeven dat je voor 31 augustus een universitair bachelor Psychologie zult halen of al hebt behaald aan een Nederlandse universiteit. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.
  Let op: dit geldt alleen voor bachelor diploma’s Psychologie behaald aan een Nederlandse universiteit.

  Hogeschool van Amsterdam Kwalificatieprogramma?
  Heb je binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de  HvA het “kwalificatieprogramma” behaald, of haal je dit uiterlijk 31 augustus? In dat geval voldoe je automatisch aan deze basisvereiste (Methoden en Statistiek). Je kunt in de tabel volstaan met aangeven dat je het HvA kwalificatieprogramma behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.

  Student Algemene Sociale Wetenschappen met een major in Psychologie aan de UvA?
  Heb je een bachelor ASW met een major Psychologie aan de UvA behaald, of rond je deze bachelor uiterlijk 31 augustus af? In dat geval voldoe je automatisch aan deze basisvereiste (Methoden en Statistiek). Je kunt in de tabel volstaan met aangeven dat je de UvA bachelor ASW met een major Psychologie behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.

  UvA PPLE met major Psychologie student?
  Heb je een bachelor PPLE met een major Psychologie aan de UvA behaald, of rond je deze bachelor uiterlijk 31 augustus af? In dat geval voldoe je automatisch aan deze basisvereiste (Methoden en Statistiek). Je kunt in de tabel volstaan met aangeven dat je de UvA bachelor PPLE met een major Psychologie behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.

  UvA Bèta Gamma student met een major in Psychologie (BC of PML)?
  Heb je een bachelor BG met een major in Psychologie aan de UvA behaald, of rond je deze bachelor uiterlijk 31 augustus af? In dat geval voldoe je automatisch aan deze basisvereiste (Methoden en Statistiek). Je kunt in de tabel volstaan met aangeven dat je de UvA bachelor BG met major Psychologie behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.

  Student Psychobiologie aan de UvA?
  Heb je een bachelor Psychobiologie aan de UvA behaald, of rond je deze bachelor uiterlijk 31 augustus af? In dat geval voldoe je automatisch aan deze basisvereiste (Methoden en Statistiek). Je kunt in de tabel volstaan met aangeven dat je de UvA bachelor Psychobiologie behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.

 • Basis vereiste: Empirisch onderzoek

  Om je onderzoeks- en schrijfvaardigheden te kunnen waarborgen wil de selectiecommissie dat je aantoont dat je een empirisch onderzoek van ≥ 9 ec over een onderwerp binnen de psychologie of sociale wetenschappen hebt gedaan en er een individueel onderzoeksrapport in APA-stijl over hebt geschreven. Let op: een literatuuronderzoek voldoet niet; je moet empirisch onderzoek hebben gedaan, dus data hebben verzameld en geanalyseerd.

  Als je het onderzoek al hebt afgerond, stuur het dan als bijlage mee (net als de cursusbeschrijving). Heb je het nog niet af, maar heb je wel al een onderzoeksvoorstel of eerste versie, stuur die dan mee (vergeet de cursusbeschrijving niet). Heb je nog geen van deze, dan kun je het bij de cursusbeschrijving houden.

  Bachelor Psychologie behaald aan een Nederlandse universiteit?
  Studenten die aan een Nederlandse universiteit een bachelor Psychologie hebben gehaald, voldoen automatisch aan deze basisvereiste (empirisch onderzoeksproject). In dat geval kun je in de tabel aangeven dat je voor 31 augustus een universitair bachelor Psychologie zult halen of al hebt behaald. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.
  Let op: dit geldt alleen voor bachelor diploma’s Psychologie behaald aan een Nederlandse universiteit.

  Hogeschool van Amsterdam Kwalificatieprogramma?
  Heb je binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de  HvA het “kwalificatieprogramma” behaald, of haal je dit uiterlijk 31 augustus? In dat geval voldoe je automatisch aan deze basisvereiste (empirisch onderzoeksproject). Je kunt in de tabel volstaan met aangeven dat je het HvA kwalificatieprogramma behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.

  Student Algemene Sociale Wetenschappen met een major A&O of SP aan de UvA?
  Heb je een bachelor ASW met een major A&O of SP aan de UvA behaald, of rond je deze bachelor uiterlijk 31 augustus af? In dat geval voldoe je automatisch aan deze basisvereiste (empirisch onderzoeksproject). Je kunt in de tabel volstaan met aangeven dat je de UvA bachelor ASW met een major A&O of SP behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.

  UvA PPLE student met een major in Psychology?
  Heb je een bachelor PPLE met een major in Psychology aan de UvA behaald, of rond je deze bachelor uiterlijk 31 augustus af? In dat geval voldoe je automatisch aan deze basisvereiste (empirisch onderzoeksproject). Je kunt in de tabel volstaan met aangeven dat je de UvA bachelor PPLE met een major Psychology behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.

  UvA Bèta Gamma student met een major in Psychologie (BC of PML)?
  Heb je een bachelor BG met een major in Psychologie aan de UvA behaald, of rond je deze bachelor uiterlijk 31 augustus af? In dat geval voldoe je automatisch aan deze basisvereiste (empirisch onderzoeksproject). Je kunt in de tabel volstaan met aangeven dat je de UvA bachelor BG met major Psychologie behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.

  UvA Psychobiologie student?
  Heb je een bachelor Psychobiologie aan de UvA behaald, of rond je deze bachelor uiterlijk 31 augustus af? In het derde jaar van Psychobiologie doe je een onderzoeksproject. Als het onderwerp daarvan op het gebied van psychologie ligt (of lag) voldoe je aan deze basisvereiste (empirisch onderzoeksproject). Heb je je project al af, voeg dan je rapport toe, zodat we het onderwerp kunnen bekijken.  Is je onderzoek nog niet af, maar heb je wel al een onderzoeksvoorstel, stuur dat dan mee. Een verklaring van Psychobiologie is ook prima. Als je niet een van stukken kan meesturen, gaan we er vooralsnog van uit dat je een onderzoeksproject gaat doen met een onderwerp op het gebied van Psychologie. We zullen je dan later vragen om dat alsnog aan te tonen. Je kunt in de tabel aangeven dat je de UvA bachelor Psychobiologie met een onderzoek op het gebied van  Psychologie behaald hebt of uiterlijk 31 augustus zult behalen. Je hoeft voor deze eis geen cursusbeschrijving(en) toe te voegen.