For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Premasterprogramma's

Mastertracks Psychologie en Gezondheidszorgpsychologie

Heb je de basis- en trackspecifieke eisen voor de mastertrack van jouw voorkeur bekeken en twijfel je of je aan alle eisen voldoet? Dan is het handig meer te weten over de mogelijkheid van een premasterprogramma.

Wat is een premaster?

Als je niet aan alle selectievereisten voldoet voor de master Psychology of Gezondheidszorgpsychologie, ben je mogelijk wel toelaatbaar tot een premasterprogramma. Wil je weten of een premaster voor jou een optie is? Meld je dan aan voor de mastertrack van jouw keuze. De toelatingscommissie beslist dan of je direct toelaatbaar bent tot de selectie voor de mastertrack. Zo niet, dan kijkt de toelatingscommissie of het mogelijk is om een premasterprogramma te volgen om toelaatbaar te worden. In een premasterprogramma, ook wel schakelprogramma genoemd, volg je een aantal vakken waardoor je toelaatbaar wordt tot de selectie voor de mastertrack van je keuze.

Voorwaarden

Een premaster is alleen mogelijk als

  1. je voor maximaal 60 ec aan vakken moet volgen om te gaan voldoen aan de toelatingseisen;
  2. de benodigde vakken binnen maximaal 1 academisch jaar geroosterd en behaald kunnen worden en
  3. je de nationaliteit van een land behorend tot de EU hebt.

Vervolgens moet je het premasterprogramma binnen 1 academisch jaar succesvol afronden om in aanmerking te komen voor de selectie voor de track van jouw keuze.

Doe je aanmelding op tijd!

Wanneer je denkt een premasterprogramma nodig te hebben, wees dan vroeg met je aanmelding, zodat je snel kunt horen welke onderdelen je moet volgen. Aanmelden kan jaarlijks vanaf 1 oktober. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder je hoort of je nog onderdelen moet volgen en welke dat zijn. Soms is dit een beperkt aantal vakken (of zelfs maar één) en is/zijn deze in het voorjaar te volgen. In dat geval ben je zelfs nog toelaatbaar tot de selectie voor de start van de mastertrack in het volgende collegejaar. Als je je aanmelding uiterlijk 1 december doet, zullen wij zorgen dat je het uiterlijk in januari hoort als je nog een premaster moet volgen.

Als je je later aanmeldt, zullen we uiteraard je aanmelding gewoon behandelen. Je krijgt dan in mei bericht. Mocht je dan een premaster geadviseerd krijgen, dan kun je daar in het volgende collegejaar mee beginnen.

Inschrijvingsvorm en kosten

De beste inschrijfvorm kun je te zijner tijd bespreken met een van onze studieadviseurs. Voor veel studenten is een inschrijving in Studielink voor “schakelprogramma Psychologie” de beste optie. Als je het diploma voor de bachelor waar je mee bezig bent (of die je net afhebt) nog niet hebt aangevraagd, kan je vaak de benodigde vakken voor de premaster ook doen binnen je inschrijving voor die bachelor. In dat geval is een inschrijving als “bijvakstudent” meestal de beste keus. In nog andere gevallen kan het zijn dat het de beste keus is om de vakken van je premaster te halen als contractstudent. Veel hangt af van je persoonlijke situatie; onze studieadviseurs kunnen advies op maat geven.

De kosten van een schakelprogramma zijn sterk afhankelijk van het aantal ec (studiepunten) dat je moet halen. Daarover valt dus pas meer te zeggen als je weet waar je premaster uit bestaat.

Toelaatbaar betekent niet: geselecteerd

Een premasterprogramma volgen maakt je toelaatbaar tot de selectie van de mastertrack. Toelaatbaar zijn betekent niet automatisch dat je bent toegelaten tot de mastertrack. Je zult je moeten aanmelden voor de selectie van de mastertrack. De selectiecommissie selecteert de studenten uit alle aanmelders die voldoen aan de toelatingseisen.