For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Toelating en inschrijven

Training & Development

Toelating tot de mastertrack Training & Development geschiedt op basis van een sollicitatieprocedure. Er zijn twee startmomenten voor de opleiding, met één aanmelddeadline.

Inschrijfproces
 • 1. Check de deadlines
  • Je kunt je inschrijven via Studielink van 1 oktober 2019 tot 1 maart 2020. Deze deadline geldt voor beide startmomenten (september 2020 of februari 2021).
  • Tijdens de 'Multiple Mini Interviews' kun je je voorkeur voor het startmoment van de opleiding doorgeven. 

  Het kan een paar dagen duren om alle stappen van het aanmeldproces te doorlopen. Zorg dus dat je ruim op tijd begint. Als je tot het allerlaatse moment wacht kan het systeem door drukte overbelast raken, en lukt het wellicht niet om je aanmelding tijdig in te dienen. 

 • 2. Check de toelatingseisen

  Je bent toelaatbaar tot de selectie voor de track Training & Development als je een academische bachelor hebt gedaan die inhoudelijke voldoet aan de basis- en track-specifieke vereisten zoals hieronder vermeld.

  Basisvereisten

  Om in aanmerking te komen voor de selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende basisvereisten:

  • ≥5 ec Basiskennis Psychologie
  • ≥24 ec Methoden- en Statistiek cursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen (waarvan ≥4 ec op
   2e-jaars niveau en maximaal 3 ec aan kwalitatieve methoden)
  • ≥9 ec Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap.

  Je voldoet automatisch aan de basisvereisten als je een van de volgende bachelors hebt behaald (of gaat halen):

  • Psychologie aan een Nederlandse universiteit
  • Hogeschool van Amsterdam Kwalificatieprogramma
  • PPLE (met een major in Psychologie) aan de UvA
  • Bèta Gamma (met een major in Psychologie) aan de UvA

  Als je een bachelor Psychobiologie  aan de UvA hebt behaald voldoe je automatisch aan basisvereisten 1+2. Wat betreft basisvereiste 3: je hoeft niet aan te tonen dat je een 9 ec empirisch onderzoeksproject hebt afgerond, alleen dat het onderwerp gerelateerd is aan psychologie. 

  Track-specifieke vereisten

  Om in aanmerking te komen voor de selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende track-specifieke vereisten: 

  • Je hebt het Gesprekspracticum van de UvA Bachelor Psychologie behaald (≥ 6 ec op niveau 2)
   • Wanneer je geïnteresseerd bent en nog niet het gesprekspracticum hebt gevolgd, wordt geadviseerd je zo snel mogelijk in te schrijven voor het gesprekspracticum bij een van de studieadviseur: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl
  • Je hebt specialistische kennis op een van de gebieden van de Psychologie (≥ 12 ec op niveau 2/3)

  Let op: de trainersstage moet in principe in het Engels worden uitgevoerd.

  Selectieprocedure

  De Master Psychologie is een selectieve opleiding. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal plaatsen in de opleiding, worden aanmeldingen beoordeeld en vergeleken op basis van studieresultaten en motivatie; onder kandidaten van gelijke geschiktheid wordt vervolgens geloot. Toelaatbare kandidaten die geen plaats in de opleiding krijgen toegewezen, krijgen een plek op een wachtlijst voor het geval er later een plaats beschikbaar komt. Naplaatsing kan nog tot eind augustus gebeuren.

  Schakelprogramma

  Als je niet aan alle basisvereisten voldoet, ben je niet toelaatbaar tot een schakelprogramma.

  Als je niet aan alle track-specifieke vereisten voldoet, ben je misschien wel toelaatbaar tot een schakelprogramma

  Hbo-diploma

  Een hbo-bachelordiploma staat niet gelijk aan de universitaire bachelor en is derhalve niet voldoende om door te stromen naar een universitaire master Psychologie. Ook een schakelprogramma is met een hbo-bachelor niet mogelijk. De reden hiervoor is dat voor de master niet alleen inhoudelijke kennis van de psychologie nodig is, maar ook kennis/vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk redeneren, wetenschappelijk schrijven, etc.

  Internationale vooropleiding

  Academisch niveau

  Internationale diploma’s zullen worden beoordeeld op hun vergelijkbaarheid met het niveau van Nederlandse universitaire bachelordiploma’s, door diplomawaardeerders van de UvA.

  Taal

  Je beheerst het Nederlands voldoende om onderwijs te volgen op universitair niveau. Internationale kandidaten wordt gevraagd om dit aan te tonen door middel van een NT2-II certificaat.

 • 3.2 Selectieprocedure

  Op basis van de door jou ingeleverde documenten wordt bepaald of je voor de Multiple Mini Interviews wordt uitgenodigd. In deze interviews wordt gekeken naar het reflectievermogen, feedback ontvangen, sensitiviteit, stevigheid, het contact maken en transparantie. Je hebt met verschillende docenten een kort persoonlijk gesprek, waarin per gesprek naar een ander criterium wordt gevraagd. Het spreekt voor zich dat de interviews een vertrouwelijk karakter hebben.

  De Multiple Mini Interviews voor de mastertrack vinden plaats op 10, 17 en 24 maart 2020. Je kunt bij aanmelding één voorkeur aangeven voor een datum, maar het aantal plaatsen is beperkt. Tijdens deze MMI geef je je voorkeur aan voor een startmoment van de opleiding: september 2020 of februari 2021. We proberen rekening te houden met je voorkeur maar kunnen je geen garantie geven.  

  Mocht je op de aangegeven momenten in het buitenland zitten, neem dan contact op met de coördinatoren. De gesprekken vinden niet plaats via Skype.

  Selectie

  Als je je hebt aangemeld ontvang je in medio-mei bericht of je al dan niet geplaatst bent. Niet geplaatst zijn betekent niet dat je ongeschikt zou zijn voor deelname: er zijn immers maar een beperkt aantal plaatsen. Je mag daarom nog een keer solliciteren.

  Voorwaarden

  Door je aan te melden voor de mastertrack Training & Development, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Toestemming om de train(st)er(s) van het Gesprekspracticum als referentie te raadplegen. Dit advies is uitsluitend gebaseerd op je functioneren in de door jou gevolgde groep.
  • Over de reden voor eventuele afwijzing wordt verder geen toelichting gegeven. Omdat de selectie begrensd wordt door het aantal plaatsen geeft het geen indicatie over je mogelijke bekwaamheden als trainer.
  • De trainersopleiding is zwaar en intensief. Er is aanwezigheidsplicht. De individuele en gezamenlijke voorbereiding kost veel tijd. Je bent zonder enig voorbehoud in de daarvoor geplande perioden beschikbaar.
  • Je bent bereid om bij je persoonlijk functioneren stil te staan. Self-disclosure, reflectie, feedback geven en feedback ontvangen zijn onmisbare middelen in elke training en zeker in de trainersopleiding.
  • Plaatsing in de mastertrack Training & Development, betekent dat je je houdt aan de NIP beroepsethiek voor psychologen.
 • 3.3 Tweede keuze mastertrack (optioneel)

  De mastertracks van de Graduate School of Psychology zijn selectief. Je kunt je aanmelden voor een tweede track, mits je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Meld je je voor twee tracks aan, dan geldt de in Studielink gekozen track als eerste keuze. In MyInfo kun je je tweede keuze opgeven. Let op: je kunt slechts met één track per aanmeldronde starten (je krijgt max. één aanbod).

  De track van je tweede keuze wordt pas in overweging genomen indien je niet bij je eerste keuze geplaatst kan worden.

 • 3.4 Inschrijving aansluitende tweede mastertrack

  Studenten die zich aanmelden voor het tweede semester van Training & Development, en in het eerste semester al bezig zijn met een andere track van de Master Psychology, kunnen zich niet volgens bovenstaande instructies inschrijven. Deze studenten dienen een e-mail te sturen aan het admissions office (admissions-psy@uva.nl) met de volgende informatie:

  • naam en studentnummer
  • met welke track zij gestart zijn in semester 1
  • ingevuld document Proof of Qualifications meesturen voor de trackspecifieke eisen van Training & Development
  • motivatie voor Training & Development volgens format
  • meest recente cijferlijst

  NB: de inschrijfperiode voor start in februari 2020 loopt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2019. De uitslagen worden omstreeks december 2019 bekendgemaakt.

 • 4. Activeer je UvAnet ID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je binnen 48 uur een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Vul het intakeformulier in

  Na je inschrijving in Studielink ontvang je een e-mail van de Centrale Studenten Administratie met een link naar het intakeformulier. In dit formulier zul je worden gevraagd een aantal documenten te uploaden.

Na voorwaardelijke toelating
 • 9. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 10. Doe mee aan de introductiedag

  Voor aanvang van het academisch jaar organiseert de Graduate School of Psychology een introductieochtend voor de aankomende masterstudenten. De meeste mastertracks organiseren in de middag een eigen introductie. Toegelaten kandidaten worden hierover te zijner tijd geïnformeerd.