For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Toelating, selectie en inschrijving

Gezondheidszorgpsychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie

Inschrijfproces
 • 1. Check de deadlines
  • Je kunt je inschrijven via Studielink van 1 oktober 2019 tot en met 1 maart 2020 (start september 2020). 

  Het kan een paar dagen duren om alle stappen van het aanmeldproces te doorlopen. Zorg dus dat je ruim op tijd begint. Als je tot het allerlaatse moment wacht kan het systeem door drukte overbelast raken, en lukt het wellicht niet om je aanmelding tijdig in te dienen. 

   

 • 2. Check de toelatingseisen

  Je bent toelaatbaar tot de selectie voor de track Gezondheidszorgpsychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie als je een academische bachelor hebt gedaan die inhoudelijke voldoet aan de basis- en track-specifieke vereisten zoals hieronder vermeld.

  Basisvereisten

  Om in aanmerking te komen voor selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende basisvereisten:

  • Basiskennis op de volgende terreinen van Psychologie: Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie en Biologische Psychologie (elk ≥4 ec op niveau 1)
  • ≥24 ec Methoden- en Statistiek cursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen waarvan ≥21 EC over kwantitatief onderzoek
  • ≥9 ec Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap

  Track-specifieke vereisten

  Voldoe je aan de volgende track-specifieke vereisten voor Klinische Ontwikkelingspsychologie?

  • Kennis op het gebied van psychopathologische beelden bij kinderen & jeugdigen 1) (pervasieve) ontwikkelingsproblemen o.a. autisme en aan autisme verwante problemen, 2) emotionele stoornissen zoals angst- en stemmingsstoornissen 3) gedragsstoornissen zoals ADHD, agressief en antisociaal gedrag, 4) leermoeilijkheden o.a. dyslexie (totaal ≥ 9 ec niveau 3)
   Vergelijkbaar met Perspectief vanuit de School en Perspectief vanuit de Jeugdzorg
    
  • Gespreksvaardigheden (≥8 EC), waarvan minstens 3 EC op klinische gespreksvoering.
   Denk aan onderwerpen als algemene gespreksvaardigheden, geven en ontvangen van feedback, verzamelen van biografische en overige relevante gegevens, formuleren van de hulpvraag van de cliënt, kennismakings-/intakegesprek, veelvoorkomende lastige gesprekssituaties, slechtnieuwsgesprek en motiverende gesprekstechnieken. Vergelijkbaar met klinische gespreksvoering
    
  • Psychodiagnostiek (≥ 9 ec waarvan ≥ 3 ec niveau 3)
   Vergelijkbaar met Psychodiagnostiek en Diagnostiek I: ontwikkelingspsychologie, of Psychopathologie en psychiatrische classificatie
    
  • Klinische interventies (≥ 6 ec niveau 3)
   Vergelijkbaar met Psychologische Interventies Kinderen & Jongeren 1 of DSM-5 en Psychotherapie 
    
  • Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥ 6 ec niveau 2)
   Kennis en vaardigheden op het gebied van psychometrie, besliskunde en testconstructie zoals die van belang zijn voor verantwoord testgebruik (o.a. methoden van testontwikkeling, betrouwbaarheid, validiteit, sensitiviteit en specificiteit). Deze eis zorgt dat je voldoet aan de eisen voor de BAPD op het gebied van psychometrie.

  Selectieprocedure

  De Master Gezondheidszorgpsychologie is een selectieve opleiding. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal plaatsen in de opleiding, worden aanmeldingen beoordeeld en vergeleken op basis van studieresultaten en motivatie; onder kandidaten van gelijke geschiktheid wordt vervolgens geloot. Toelaatbare kandidaten die geen plaats in de opleiding krijgen toegewezen, krijgen een plek op een wachtlijst voor het geval er later een plaats beschikbaar komt. Naplaatsing kan nog tot eind augustus gebeuren.

  Schakelprogramma

  Als je niet aan alle basisvereisten voldoet, ben je niet toelaatbaar tot een schakelprogramma.

  Als je niet aan alle track-specifieke vereisten voldoet, ben je misschien wel toelaatbaar tot een schakelprogramma

  Hbo-diploma

  Een hbo-bachelordiploma staat niet gelijk aan de universitaire bachelor en is derhalve niet voldoende om door te stromen naar een universitaire master Psychologie. Ook een schakelprogramma is met een hbo-bachelor niet mogelijk. De reden hiervoor is dat voor de master niet alleen inhoudelijke kennis van de psychologie nodig is, maar ook kennis/vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk redeneren, wetenschappelijk schrijven, etc.

  Internationale vooropleiding

  Academisch niveau

  Internationale diploma’s zullen worden beoordeeld op hun vergelijkbaarheid met het niveau van Nederlandse universitaire bachelordiploma’s, door diplomawaardeerders van de UvA.

  Taal

  Je beheerst het Nederlands voldoende om onderwijs te volgen op universitair niveau. Internationale kandidaten wordt gevraagd om dit aan te tonen door middel van een NT2-II certificaat. 

 • 3.1 Schrijf je in via Studielink
 • 3.2 Tweede keuze mastertrack (optioneel)

  De mastertracks van de Graduate School of Psychology zijn selectief. Je kunt je aanmelden voor een tweede track, mits je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Meld je je voor twee tracks aan, dan geldt de in Studielink gekozen track als eerste keuze. In MyInfo kun je je tweede keuze opgeven. Let op: je kunt slechts met één track per aanmeldronde starten (je krijgt max. één aanbod).

  De track van je tweede keuze wordt pas in overweging genomen indien je niet bij je eerste keuze geplaatst kan worden.

 • 3.3 Inschrijving aansluitende tweede mastertrack

  Studenten die in het voorafgaande collegejaar al bezig zijn met een andere track van de Master Psychology, en zich aansluitend voor een tweede track willen aanmelden, kunnen zich niet volgens bovenstaande instructies inschrijven. Deze studenten dienen een e-mail te sturen aan het admissions office (admissions-psy@uva.nl) met de volgende informatie:

  • naam en studentnummer
  • met welke track zij voorgaand jaar zijn gestart
  • ingevuld document Proof of Qualifications meesturen voor de trackspecifieke eisen van de tweede track
  • motivatie voor tweede track volgens format
  • meest recente cijferlijst

  Bij toelating tot de tweede track in het aansluitende collegejaar dient de student zelf zijn of haar herinschrijving in Studielink in orde te maken.

 • 4. Activeer je UvAnet ID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je binnen 48 uur een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Vul het intakeformulier in

  Na je inschrijving in Studielink ontvang je een e-mail van de Centrale Studenten Administratie met een link naar het intakeformulier. In dit formulier zul je worden gevraagd een aantal documenten te uploaden.

 • 7. De selectie

  Deze mastertrack heeft een maximum aantal beschikbare plaatsen. Als het aantal kandidaten het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, wordt er een ranking gemaakt op basis van studieresultaten en motivatie; vervolgens wordt er geloot onder kandidaten van gelijke geschiktheid. 

  Kandidaten die wel toelaatbaar zijn, maar niet worden ingeloot, krijgen een plek op de wachtlijst. 

Na voorwaardelijke toelating
 • 9. Accepteer of weiger aanbod

  Als je (voorwaardelijk) wordt toegelaten vragen we je het aanbod voor een bepaalde deadline te accepeteren of te weigeren. Het is belangrijk dat je ons tijdig informeert over je keuze zodat wij, indien nodig, een plaats kunnen aanbieden aan een kandidaat op de wachtlijst.

 • 11. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 12. Doe mee aan de introductiedag

  Voor aanvang van het academisch jaar organiseert de Graduate School of Psychology een introductieochtend voor de aankomende masterstudenten. De meeste mastertracks organiseren in de middag een eigen introductie. Toegelaten kandidaten worden hierover te zijner tijd geïnformeerd.