For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen over de procedures rond aanmelding en toelating tot de éénjarige mastertracks van de Graduate School of Psychology van de Universiteit van Amsterdam.

Informatie voor late aanmelders

De deadline is verstreken. Aanmeldingen die tot en met 4 maart 23:59 zijn ingediend worden op dit moment geëvalueerd. Aanmeldingen die vanaf 5 maart zijn ingekomen, behandelen we alleen als er nog plek is in de track na de eerste beoordelingsronde. Je kunt je aanmelding dus nog indienen, maar er is geen garantie dat deze nog wordt verwerkt.
Als jouw aanmelding in behandeling wordt genomen, dan wijzigt de status van de aanmelding in MyInfo van ‘preliminary check’ naar een volgende fase. We verzoeken kandidaten om de onderwijsbalie en het admissions office van Psychologie niet te vragen of hun late aanmelding wordt verwerkt, omdat ieder dit zelf kan bekijken in zijn/haar MyInfo-account.

Ik weet niet zeker of ik aan de ingangseisen voldoe. Kunnen jullie mij adviseren?

Op basis van per email toegestuurde informatie kunnen wij helaas geen uitspraak doen. De selectiecommissie bedordeelt alleen volledige aanmelddossiers. Als je denkt te voldoen aan de ingangseisen raden wij je aan je aan te melden volgens het stappenplan onder 'Toelating en Inschrijving'.

Ik probeer me aan te melden in Studielink, maar kan hier de track van mijn keuze niet aanklikken. Wat moet ik doen?

In Studielink kies je het masterprogramma ‘Psychologie’ of, in het geval van een klinische track, ‘Gezondheidszorgpsychologie’. Vervolgens kun je de track van je keuze aanklikken. In MyInfo kun je eventueel nog een trweede mastertrack kiezen.

Ik wil me aanmelden voor het schakelprogramma, maar heb niks in te vullen in het document ‘proof of qualifications- trackspecifiek’. Wat moet ik doen?

Vul in dit formulier je naam en studentnummer in, en zet in de tabel dat je je wilt aanmelden voor een schakelprogramma. Als je wel al deels voldoet aan de trackspecifieke eisen, vul dan de betreffende vakken in en voeg de vakomschrijvingen bij.
Let op: om in aanmerking te komen voor een schakelprogramma moet je in ieder geval aan de basisvereisen voldoen. Het document ‘proof of qualifications – basisvereisten’ dien je dus wel volledig ingevuld te uploaden.

Ik doe nu een schakelprogramma voor deze track. Moet ik mij nu ook aanmelden in MyInfo?

Ja, je dient het hele aanmeldproces te doorlopen en de opgevraagde documenten in te dienen. Vermeld in het document ‘proof of qualifications – trackspeciek’ dat je nu bezig bent met het schakelprogramma en vul de vakken in waar je mee bezig bent.

Ik ben dit collegejaar al masterstudent aan de UvA. Ik wil me aanmelden voor een tweede psychologiemaster in de volgende instroomronde, maar krijg in Studielink te zien dat dat niet kan. Wat moet ik doen?

Neem in dit geval contact op met het Admissions Office via: Educationdesk-psy@uva.nl (als je al hebt gemaild, dan krijg je zo spoedig mogelijk antwoord). Je krijgt dan per e-mail een instructie om je voor een tweede psychologiemaster aan te melden.

Mijn studiegenoten hebben al iets gehoord over hun aanmelding, maar ik nog niet. Wanneer krijg ik bericht?

Je krijgt medio mei bericht van ons. Ook als andere studenten al bericht hebben gekregen, vragen we vriendelijk om je geduld tijdens de reactietermijn.