Studieprogramma

Master Psychologie

Bekijk de pagina's van de mastertracks voor een gedetailleerd studieprogramma. Algemene informatie over het studieprogramma van de master Psychologie vind je hieronder.

Specialisatiecursussen (24 EC)

Met de specialisatiecursussen bouw je voort op de verplichte vakken van de gekozen specialisatie uit het derde bachelorjaar. In de meeste gevallen kun je vrij kiezen uit een breed aanbod, soms ben je verplicht om bepaalde vakken te kiezen in het kader van routes of aantekeningen die je wilt behalen. Het aanbod vind je per mastertrack in de Studiegids.

Stage (18 EC)

Er zijn twee soorten stages: de praktijkstage en de onderzoeksstage.

Een praktijkstage wordt gelopen bij een psycholoog in een organisatie of instelling en ligt inhoudelijk op het gebied van de gekozen afstudeerrichting. De stagewerkzaamheden dienen van psychologische aard te zijn en de supervisie moet in handen zijn van een psycholoog binnen de instelling. Na een inwerkperiode moet de student in staat zijn de werkzaamheden, die liggen op het terrein van de psycholoog, met een redelijke mate van zelfstandigheid uit te voeren.

Een onderzoeksstage betreft doorgaans het onder begeleiding van een onderzoeker uitvoeren van onderdelen van lopend onderzoek. Deze stage kan zowel binnen als buiten de universiteit worden gelopen. De uiteindelijke supervisie berust echter altijd bij een docent van de afstudeerrichting.

Overigens is het ook mogelijk om langer stage te lopen. Het kan erop uitdraaien dat je hierdoor meer punten haalt dan vereist is, omdat het minimum van 18 studiepunten voor het werkstuk blijft gelden.

Masterthese (18 EC, inclusief colloquia)

De masterthese is een (empirisch) onderzoek naar een psychologische vraagstelling, dat de student bedenkt, voorbereidt, uitvoert en beschrijft onder begeleiding van een docent. De volledige empirische cyclus wordt doorlopen. Dit houdt in dat de student het onderzoek, inclusief het onderzoeksdesign, (mede) opzet, de gegevens verzamelt en analyseert en een onderzoeksrapport schrijft.

Colloquia

In het kader van de masterthese dient elke student te voldoen aan de colloquiumeis: er moeten tien colloquia worden bijgewoond.

Masterdiploma

De mastertracks zijn specialisaties binnen de geaccrediteerde masteropleiding Psychologie. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Psychologie en de titel Master of Science (MSc).

Published by  GSP

28 June 2017