For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Admissions FAQ

Graduate School of Psychology

Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen over de procedures rond aanmelding en toelating tot de éénjarige mastertracks van de Graduate School of Psychology van de Universiteit van Amsterdam.


Als je vragen hebt over aanmelding en toelating tot de Researchmaster Psychologie, stuur die dan naar researchmaster-psychology-fmg@uva.nl

Ik weet niet zeker of ik aan de ingangseisen voldoe. Kunnen jullie mij adviseren?

Op basis van per email toegestuurde informatie kunnen wij helaas geen uitspraak doen. De selectiecommissie bedordeelt alleen volledige aanmelddossiers. Als je denkt te voldoen aan de ingangseisen raden wij je aan je aan te melden volgens het stappenplan onder 'Toelating en Inschrijving'.

Ik probeer me aan te melden in Studielink, maar kan hier de track van mijn keuze niet aanklikken. Wat moet ik doen?

In Studielink kies je het masterprogramma ‘Psychologie’ of, in het geval van een klinische track, ‘Gezondheidszorgpsychologie’. Vervolgens kun je de track van je keuze aanklikken. In MyInfo kun je eventueel nog een trweede mastertrack kiezen.

Ik ben dit collegejaar al masterstudent aan de UvA. Ik wil me aanmelden voor een tweede psychologiemaster in de volgende instroomronde, maar krijg in Studielink te zien dat dat niet kan. Wat moet ik doen?

Neem in dit geval contact op met het Admissions Office via admissions-psy@uva.nl (als je al hebt gemaild, dan krijg je zo spoedig mogelijk antwoord). Je krijgt dan per e-mail een instructie om je voor een tweede psychologiemaster aan te melden.

Mijn studiegenoten hebben al iets gehoord over hun aanmelding, maar ik nog niet. Wanneer krijg ik bericht?

Je krijgt medio mei bericht van ons. Ook als andere studenten al bericht hebben gekregen, vragen we vriendelijk om je geduld tijdens de reactietermijn.