Master's Psychologie: Sociale Beïnvloeding (track)

De specialisatie Sociale Psychologie verzorgt een eenjarige mastertrack getiteld Sociale Beïnvloeding.  • Waarom zijn sommige reclamecampagnes effectief en andere niet?
  • Hoe zorgen we dat er minder gefietst wordt in voetgangersgebieden?
  • Hoe onderzoeken we de effectiviteit van een interventie tegen belastingontduiking?


Sociale Beïnvloeding

Veel organisaties en bedrijven hebben belang bij het effectief beïnvloeden van het gedrag van burgers of consumenten: Politici proberen stemmen te werven, reclamebureaus proberen de verkoop van een bepaald product te verhogen, en de gemeente probeert fietsen in voetgangersgebieden te ontmoedigen. Maar hoe kan dit het beste worden aangepakt?

Sociale Psychologie - schoonmaakploeg

Een evidence-based aanpak

Intuïtie, ervaring, en creativiteit waren lange tijd bepalend voor hoe interventies in menselijk gedrag werden vormgegeven. Dit leidde echter lang niet altijd tot effectieve interventies. Een beroemd voorbeeld hiervan is dat de bordjes die bij de ingang van een bijzonder bos van versteend hout in de Verenigde Staten hingen, met daarop de boodschap dat er veel van het versteende hout verdwijnt als gevolg van vandalisme en diefstal, juist leidden tot meer diefstal van versteend hout (Cialdini et al., 2006). En ook dichter bij huis zijn er voorbeelden van voor de hand liggende campagnes die niet altijd de meest effectieve zijn: zo blijkt een billboard waarop Nijntje staat afgebeeld effectiever dan de campagne “wordt geen slaaprijder” als het gaat om het vergroten van de verkeersveiligheid.

Met deze ervaringen in het achterhoofd, wordt de roep om een evidence-based aanpak bij het beïnvloeden van menselijk gedrag steeds sterker. Een evidence-based aanpak draait om het inzetten van wetenschappelijke kennis en een wetenschappelijk verantwoorde aanpak om effectievere interventies te ontwikkelen. Zo hebben diverse ministeries Behavioral Insights Teams ingesteld met als doel inzichten uit de gedragswetenschappen te benutten om interventies effectiever te ontwerpen en maken marktonderzoeksbureaus die wetenschappelijke kennis vertalen naar de reclamewereld een stormachtige ontwikkeling door.

In deze mastertrack leren studenten sociaal-psychologische kennis en een wetenschappelijk verantwoorde aanpak te gebruiken om tot een evidence-based benadering van dergelijke vraagstukken rondom menselijk gedrag te komen. Studenten leren de processen die leiden tot bepaald gedrag te analyseren, interventies te ontwikkelen, en deze interventies te evalueren. 

De invloed van de sociale context

De Sociale Psychologie als wetenschap draait om het verklaren en voorspellen van menselijk gedrag. Hierbij ligt de nadruk op het begrijpen van de rol van de sociale context. Kennis over determinanten van gedrag, zoals emotie, motivatie, attitude en groepsdynamica kan, wanneer gekoppeld aan een systematische aanpak bij het analyseren en interveniëren van menselijk gedrag, de effectiviteit van interventies flink verhogen.

Sociale Psychologie - omgevallen fietsen

Verdieping en toepassing van kennis

In deze mastertrack worden verdieping van de aanwezige sociaal-psychologische kennis en aanscherping van de aanwezige onderzoeksvaardigheden gekoppeld aan het aanleren van systematische, kritische aanpak van toegepaste problemen in het domein van de gedragsbeïnvloeding. Aan de hand van casussen leren studenten de wetenschappelijke kennis en aanpak vertalen naar toegepaste problemen in het domein van de gedragsinvloeding. Er is aandacht voor hoe concreet menselijk gedrag aan de hand van sociaal-psychologische theorie ganalyseerd kan worden, en hoe (bestaande) attitudes, emoties, motivatie en gedrag valide en betrouwbaar gemeten kunnen worden. Ook leren studenten stap voor stap interventies ontwikkelen en evalueren aan de hand van interventietheorieën als ‘intervention mapping’. 


Degree programme
MSc Psychologie
Type
Regular study programme
Mode
Full-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
September
CROHO code
66604

Published by  Faculty of Social and Behavioural Sciences