Studieprogramma

Psychologie: Human Resource & Career Management

De mastertrack bestaat uit vier cursussen (3 verplichte vakken en 1 keuzevak), een masterthese en een masterstage. 

In de  cursussen wordt steeds gewerkt volgens de principes van student-activerend onderwijs. Naast colleges en zelfstudie, omvatten de cursussen opdrachten, werkgroepen en practica waarin je actief met de stof aan de slag gaat. Hierbij staat de ontwikkeling van professionele vaardigheden (bijv. personeelsadvisering, psychologisch assessment, loopbaanadvies) en toepassing van de theorie op praktijkproblemen centraal. 

Zo word je opgeleid als scientist‐practitioner die op een kritische, evidence‐based manier te werk kan gaan op het gebied van Human Resource en loopbaanadvisering.

Naast stage en these bestaat het cursorisch deel uit de volgende drie verplichte vakken:

  • Human Resource Management en Personeelsadvies
  • Career Management
  • Methodologie: Analyseren, Presenteren en Schrijven


Keuzevakken:

  • Beoordelen & Beslissen
  • Teamontwikkeling door actieonderzoek
  • Coaching

 

Published by  Faculty of Social and Behavioural Sciences

26 June 2017